ANBI Informatie

De Stichting Vrienden van Sypesteyn is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onze stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen donaties en schenkingen. Bovendien zijn giften aan de stichting aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie https://www.belastingdienst.nl/ANBI

Fiscaal aftrekbare gift

De Stichting is een culturele ANBI. Onze donateurs hebben hierdoor een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

NOG VOORDELIGER is schenken door middel van een periodieke schenking. Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting, waardoor u een deel van dat bedrag terug krijgt.

Klik hier voor meer informatie over de periodieke gift.

ANBI Registratie

 Naam:  Stichting Vrienden van Sypesteyn
 RSIN-nummer:  8077.51248
 KvK-nummer:  41187508
 Bankrekeningnummer:    NL82INGB0004372274
 Contactgegevens:  Secretariaat Vrienden van Sypesteyn
   Elzenhof 2
   1241 VZ Kortenhoef
Telefoonnummer:  035-6563168
Email:  info@vriendenvansypesteyn.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in vriendschappelijke samenwerking bundelen van activiteiten uit de bevolking van Loosdrecht en omgeving en andere geïnteresseerden teneinde belangstelling te wekken voor – en steun te verlenen aan het kasteel-museum Sypesteyn te Loosdrecht.

Beleidsplan

Het Beleidsplan 2018-2022 is in te zien door hier te klikken.

Jaarverslag

Financiële verantwoording

Alle (bestuurs)functies binnen de stichting zijn onbezoldigd.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onze Privacyverklaring kunt u inzien door hier te klikken.