Activiteiten

Naast de vele activiteiten van het Kasteel-Museum, organiseert de Stichting Vrienden van Sypesteyn jaarlijks een aantal bijzondere activiteiten exclusief voor Vrienden. Voor het huidige seizoen (2020) zijn dat de volgende activiteiten:

Rondleiding Tuintentoonstelling door Henny van der Wilt

Rondleiding Familieportretten door conservator Rik van Wegen

Helaas hebben we besloten om de activiteiten voor dit jaar niet door te laten gaan. Naar ons besluit is het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan. We hopen volgend seizoen weer mooie activiteiten te kunnen organiseren. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@vriendenvansypesteyn.nl.